Blue Flower

19.07.2018. 

U prostorijama Privredne komore Srbije - Regionalne privredne komore Srednjobanatskog upravnog okruga u Zrenjaninu danas su potpisani ugovori o dualnom obrazovanju između kompanija "BB Trade" ,"Gomex" i “Ogrev” sa Ekononsko-trgovinskom školom “Jovan Trajković” Zrenjanin. Učenici ove škole, koji su se upisali smer trgovac u školskoj 2018/2019. godini, praktičnu nastavu će obavljati u prodajnim objektima ove tri kompanije. Nastavi plan i program za obrazovni profil trgovac je dopunjen i modernizovan, u smislu da je focus na razvijanju stručnih kompetencija i povećanju udela praktičnih veština. Učenje kroz rad u kompanijama, u realnim radnim uslovima, osim sticanja stručnih znanja i veština, omogućava učenicima da kroz saradnju sa instruktorima i starijim kolegama steknu i socijalne veštine.