Blue Flower

Rok za prijavu: 15. septembra 2017. Web: http://subvencije.rs/

Cilј konkursa je unapređenje načina korišćenja neobradivog polјoprivrednog zemlјišta u cilјu unapređenja ribarstva na teritoriji AP Vojvodine kroz dodelu bespovratnih sredstva za podizanje novih i rekonstrukciju postojećih ribnjaka, na površini ne manjoj od 1 ha i ne većoj od 50 ha, koji se nalaze na teritoriji AP Vojvodine.

Pod objektima, u smislu ovog konkursa, podrazumevaju se isklјučivo objekti za proizvodnju ribe: rastilišta, mladičnjaci, tovilišta, zimovnici, izlovni i obodni kanali.

Prihvatlјivi troškovi po ovom konkursu jesu troškovi zemlјanih radova na rekonstrukciji ribnjaka i podizanju novih ribnjaka koji su predmet ovog konkursa, iskazani bez PDV-a.

Ukupan iznos propisanih sredstava koji se dodelјuje po ovom konkursu je 40.000.000,00 dinara.

Maksimalna podrška po ovom konkursu iznosi do 80% od ukupne vrednosti zemlјanih radova na ribnjačkim objektima, a najviše do 5.000.000,00 dinara ukupne projektovane vrednosti zemlјanih radova, bez PDV-a po korisniku, a ostalih 20% obezbeđuje korisnik sredstava.

Iznos sredstava za podršku rekonstrukcije ribnjaka ne može biti veći od 500.000,00 dinara po hektaru.

Iznos sredstava za podršku izgradnji ribnjaka ne može biti veći od 800.000,00 dinara po hektaru.

Pravo na podsticaje ostvaruju pravna lica i zemlјoradničke zadruge koja su upisana u Registar polјoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu.

Pravno lice odnosno zemlјoradnička zadruga može ostvariti pravo na podsticaje ako je razvrstano u mikro i malo pravno lice, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo.

Prijave na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom podnose se zaklјučno sa 15.09.2017. godine.

Prijava za konkurs za bespovratna sredstava za ribnjake 2017.

Pravilnik za konkurs za bespovratna sredstava za ribnjake 2017.

Konkurs za bespovratna sredstava za ribnjake 2017.