Blue Flower

29. i 30. septembar 2017. od 9.00 do 16.00 sati, Privredna komora Srbije, Regionalna privredna komora Novi Sad, Narodnog fronta 10, Novi Sad, Crvena sala

SEMINAR JE NAMENJEN: direktorima, menadžerima, rukovodiocima, osobama na javnim funkcijama, PR-menadžerima, prezenterima, promoterima i svima koji u okviru svog posla imaju obavezu javnog nastupanja, a posebno pred TV kamerama i svima ostalima koji žele da steknu znanja i veštine javnog nastupanja.

PRIJAVA

Kotizacija: 19.000,00 dinara po učesniku(+ PDV )

PREDAVAČ:

Vera Dunjić, diplomirani psiholog,trener-menadžer za poslovne komunikacije 

Nina Martinović Armbruster, prof. engleskog jezika, TV novinar i urednik na RTV

 

TEME:

-Vrste javnih nastupa i njihove specifičnosti

-Javni nastup u funkciji kreiranja pozitivnog imidža kompanije

-Priprema i realizacija javnog nastupa - izgled, držanje, kontrola govora tela, pravilna upotreba govornog aparata, korišćenje prilagođene tehnologije, -struktura i dužina teksta - vežbe

-Elementi građenja uverljivog i autentičnog imidža u elektronskim medijima

-Prilagođavanje komunikološkog stila ciljnim grupama

-Umeće prenošenja željene poruke, ideje i emocije

-Strategije i tehnike odgovaranja na nezgodna pitanja

-Prevazilaženje treme

-Moć neverbalne komunikacije u javnom nastupu - zabranjeni pokreti i tajni pokreti za pridobijanje publike

-Izbegavanje mogućih grešaka i neprijatnosti

-Razvijanje doživotnog poboljšavanja javnog nastupa