Blue Flower

Мисија Развојног фонда Војводине је финансирање друштвено оправданих развојних пројеката на територији Војводине под повољнијим условима од тржишних. Развојни фонд учествује у реализацији програма и пројеката заснованих на економским принципима за потребе остваривања следећих циљева на територији АПВ:

  • Развој привреде;
  • Развој пољопривреде;
  • Подстицање оснивања малих и средњих предузећа и развој предузетништва;
  • Подстицање социјалног предузетништва;
  • Подстицање запошљавања;
  • Подстицање извоза;
  • Подстицање равномерног регионалног развоја;
  • Других програма и пројеката из изворних или поверених надлежности;

На основу одлуке Надзорног одбора о расписивању конкурса, конкурси  се објављује у средствима јавног информисања и на интернет страници Развојног фонда, након чега се врши пријем захтева у просторијама Фонда, у Новом Саду на адреси Бул.цара Лазара 7а. 

Нови конкурси се примењују од 01.01.2018. године, а рокови за подношење захтева за кредит нису ограничени. Дугорочни кредити су са роком враћања до 7 година (осим по Конкурсу за набавку нове механизације где је рок до 5 година), да постоји могућност избора рока враћања кредита, дужине грејс периода и динамике отплате, да су повећани максимални износи кредита на појединим конкурсима (Конкурс за дугорочне кредите за пољопривреду, Конкурс за дугорочне кредите за куповину земљишта…), да је старосна граница код регистрованих пољопривредних газдинстава подигнута на 70 година, као и да је код краткорочних кредита за обртна средства период расположивости кредита продужен на 48 месеци.Више о конкретим кредитним линијама можете сазнати на интернет страници Развојног фонда   http://rfv.rs/konkursi.html 

Из богате понуде кредитних линија издавајамо дугорочни креит кредит за инвестициона улагања који можете видети овде .