Blue Flower

У петак 7. децембра 2018. године, одржана је  V  седница Парламента привредника Привредне коморе Србије- РПК Средњобанатског управног округа.

Гордана Тиодоровић је поздравила  скуп у име Привредне коморе Србије и  у свом излагању изнела најзначајније активности  Привредне коморе Србије реализоване  у 2018.години са посебним освртом на покренуте и реализоване законодавне иницијативе. Привредна комора Србије ће и у наредном периоду наставити са активностима у циљу ефикасног заступања потреба и предлога привреде организоване у Привредној комори Србије, пред Владом Републике Србије и државним органима и институцијама, у оквиру овлашћења датих Законом о привредним  коморама.

Директор ПКС-РПКЗР  Предраг Станков је у уводном излагању приказао привредна кретања на територији регионалне привредне коморе средњобанатског управног округа у 2018 години са напоменом да су у поређењу са претходном знатно бољи сви показатељи како у граду Зрењанину тако и на нивоу Региона.Истиче да је ово последица заједничких напора коморе, приврдних субјеката и локалне самоуправе, очекујући да ће се ове тенденције наставити.

Нермина Љубовић је извршила је презантацију међународног пројекта ’’SMART FACTORY HUB’’ којим  се жели унапредити истраживање и развој, као и услови за међународну сарадњу у прерађивачкој индустрији. Главни циљ пројекта је ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА за коришћење иновација у паметној производњи.Прерађивачка индустрија представља генератор истраживања и развоја, иновација, напретка и запошљавања. Позвала је све привреднике који имају идеје да се укључе у пројекат путем платформи постављених на сајту ПКС.

СВЕЧАНИ ДЕО

Регионална привредна комора Зрењанин традиционално сваке године додељује годишње награде за најбоље пословне и предузетничке резултате, које су од значаја за унапређење рада и пословања и развојних циљева региона. Одлуком о наградама и признањима Регионалне привредне коморе Зрењанин одређена је врста и садржај награде, и уређен начин предлагања, одлучивања и уручивања годишње награде у Комори.Комисији су достављени предлози са образложењима за награђивање.  Комисија је детаљно  и савесно  размотрила  приспеле предлоге. При опредељивању, између осталог, узимани су у обзир и услови у којима су поједини резултати постигнути, као и специфичан положај привредне гране. На основу одлуке Kомисије  за награде ПКС РПК Средњобанатског управног округа додељене  су награде:

-              За посебни допринос развоју привреде региона, привредним друштвима

             Евроброд“ д.o.о. Зрењанин – сектор индустрије

             Фабрика уља „Банат“ а.д. Нова Црња – сектор пољопривреде

             „Polar security“ д.о.о. Зрењанин – сектор услуга 

-              За регионалног пословног лидера

             Драган Радић – директор „ACE-Automatic Control Engineering“ д.о.о. Зрењанин

             Драгомир Максимовић – директор „Максимовић-градња“ д.о.о. Зрењанин

Са подручја које покрива Регионална привредна комора Средњобанатског управног округа ове године награде ПКС су добили :

за пословни успех : DAD DRAXLMAIER AUTOMOTIVE DOO ZRENJANIN

за пословног лидера: Татјана Тодоровић –директор и власник AGRO-DUKAT ZRENJANIN

Јубиларна награда:

DIJAMANT AD ZRENJANIN  - за  80 година пословања

PD VOJVODINA DOO NOVO MILOŠEVO -  за 60 година пословања

nagrađeni