Blue Flower

 Поштовани привредници,

Скупштина Привредне коморе Србије на седници одржаној 14. децембра 2018. године усвојила је Одлуку о висини, начину и роковима плаћања јединствене чланарине и финансирању Привредне коморе Србије у 2019.години  а која је објављена у  Службеном гласнику  бр. 99/2018.

Чланарину по овој Одлуци уплаћују привредни субјекти месечно, за претходни месец, уз исплату зараде запосленима на текући рачун Привредне коморе Србије број: 205-2238-67  код Комерцијалне банке АД Београд. 

За једноставно одређивање износа месечне чланарине израдили смо посебну апликацију „чланарина“ на сајту ПКС у којој само уносом матичног броја вашег предузећа,  једним кликом добијате износ месечне обавезе. Приступ је омогућен преко следећег линка

:http://www.pks.rs/Aplikacije.aspx?aplikacija=Proveraclanarine

На истој адреси је и интегрални текст  Одлуке.