Blue Flower

У Регионалној привредној комори Зрењанин, у Зрењанину ће и ове године бити организовано професионално усавршавање овлашћених посредника и овлашћених заступника у осигурању. У складу са тачком 7. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о стицању звања и усавршавању овлашћених посредника и овлашћених заступника у осигурању („Службени гласник РС”, бр. 11/2017), овлашћени  посредници и  овлашћени заступници у осигурању имају обавезу професионалног усавршавања од најмање 15 часова за свако стечено звање у календарској години у којој обављају послове посредовања, односно заступања у осигурању. 

Обуке ће се одржати у РПК Зрењанин, у Зрењанину ул. Краља Петра Првог бр. 3 на првом спрату. 

Прва обука од 5 часова ће се одржати 27.02.2019. године, са почетком од 11.00 часова – Законско уређење садржине уговора о осигурању. Пријављивање за исту  можете урадити на линку: http://www.pks.rs/Aplikacije/EdukacijaDetails.aspx?sifra=3434&rb=4006

Друга обука од 5 часова ће се одржати 1.03.2019. године, са почетком од 11.00 часова – Банка као продајни пут осигуравајућих услуга. Пријављивање за исту  можете урадити на линку: http://www.pks.rs/Aplikacije/EdukacijaDetails.aspx?sifra=3443&rb=4021

Трећа обука од 5 часова ће се одржати 12.03.2019. године, са почетком од 11.00 часова – Основне карактеристике и уговарање животног осигурања. Пријављивање за исту  можете урадити на линку: http://www.pks.rs/Aplikacije/EdukacijaDetails.aspx?sifra=3437&rb=4014