Blue Flower

Za određeni broj preduzeća bliži se kraj trogodišnjeg ciklusa važenja elektronskog sertifikata.

Tačan datum važenja vašeg PKS sertifikata možete proveriti pomoću alatke Token menadžer (imate je instaliranu) i pogledom na karticu Report. Izrada novog sertifikata se realizuje nakon isteka važenja starog sertifikata: (procedura izdavanja novog). 

Najnovija podešavanja sistema za rad sa državnim portalima (novi token menadžer, potrebna verzija JAVE) možete preuzeti ovde. Takođe, pre upotrebe novog sertifikata (kartice), uputno je ukloniti stari iz sistema (uputstvo). Nova podešavanja treba primeniti po potrebi, tj. ukoliko vaš sistem ne funkcioniše sa novoizrađenom karticom.