Blue Flower

 

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj Banat (RCR Banat), zajedno sa Regionalnom Privrednom Komorom Zrenjanin je partner Agenciji za društveno ekonomski razvoj Temišvar (ADETIM) na projektu "Joint development of Romanian - Serbian Bega Channel tourism potential capitalization Study and promotion of cross - border foreground investments".

Projekat je odobren od strane IPA programa prekogranične saradnje Rumunija - Srbija.

Sam projekat naglašava zajedničku potrebu za revitalizacijom i rehabilitacijom kanala Begej. Formulišući zajednički program razvoja Begejskog Kanala uz zajedničku promociju stranih investicija, projekat će obezbediti neophodne uslove za održivi razvoj područja Kanala Begej.

Finansiran: EU IPA CBC Rumunija Srbija

Aplikant: Agencija za društveno ekonomski razvoj Temišvar (ADETIM)

Partneri:

-Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj Banat, Zrenjanin

-Regionalna privredna komora Zrenjanin

Period implementacije: 15.06.2013 - 14.12.2014

Opšti cilj:

-Promocija prekogranične saradnje Rumunija-Srbija kroz razvoj strateškog planiranja u sektoru turizma

Specifični ciljevi:

-Jačanje strateškog okvira razvoja turizma, formulacija zajedničkog strateškog programa i promocija zajedničkih stranih investicija za kapitalizaciju turističkih potencijala Kanala Begeja

-Kapitalizacija turističkih potencijala Kanala Begeja kroz promociju zajedničkog akcionog plana, zajedničkog projektnog portfolia

Ciljne grupe:

-Građani pograničnog područja

-Aktivni privredni subjekti iz oblasti turizma u pograničnom području

-Turisti

Očekivani rezultati:

-Razvijen Strateški Plan Razvoja kanala Begeja

-Uspostavljen zajednički projektni portfolio

-Urađene 2 tehničke studije i 6 Terms of Reference za projektovanje i inženjering

-Realizovana projektna promocija

-Ojačana prekogranična saradnja i partnerstvo

Ukupan budžet:

499.199,00 EUR