Blue Flower

 

Privredna Komora, industrije i poljoprivrede Timiš, kao vodeći partner projekta, u partenerstvu sa Savetom Županije Timiš – Agencija za Socijalno-Ekonomski razvoj Timiš (ADETIM), Regionalnom privrednom komorom Pančevo, Regionalnom privrednom komorom Zrenjanin i Regionalnom privrednom komorom Kikinda  realizuje Projekat "Made in Banata" u periodu od 18 meseci, počevši od novembra meseca 2013.godine. Projekat se finansira u okviru IPA Program Prekogranične saradnje Rumunija-Srbija,

Prioritet: Ekonomski i socijalni razvoj,

Cilj : Promovisanje razvoja MSP.

Projekat zadovoljava opšti cilj IPA Program Prekogranične Saradnje Rumunija - Srbija, prateći povećanje sveukupne konkurentnosti privrede u prekograničnoj oblasti. Projekat pronalazi rešenja za uočene zajedničke probleme  u pograničnoj oblasti, počevši od nedostatka konkurentnosti.

Zajedničke aktivnosti projekta imaju za cilj da unaprede konkurentnost u pograničnoj oblasti, organizovanjem radionica sa temama kao što su efikasnija proizvodnja, upravljanje ljudskim resursima, upravljanje menadžmentom, upravljanje sistemima kvaliteta, inovacijama, savremenim tehnologijama i ekološkim proizvodima, kao i razmenom dobrih primera iz prakse. Takođe biće stvorene zajedničke baze podataka sa kojima će biti stvorena prekogranična mreža, čiji je cilj podržavanje preduzeća, poboljšanje prekograničnog marketinga regionalnih proizvoda pod zajedničkim brendom "Made in Banat". Partnerske aktivnosti će imati kao krajnji ishod, razvoj malih i srednjih preduzeća u prekograničnom regionu i povećanje kvaliteta života u zajednicama širom granice unapređenjem proizvoda u viši nivo kvaliteta.

Opšti cilj projekta je povećanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća koja proizvode specifične proizvode u pograničnom regionu Rumunije i Srbije. Projekat želi da smanji raskorak između ova dva regiona sa obe strane granice Rumunije i Srbije, a da na taj način MSP iz ovih oblasti dobiju veći tržišni prostor za regionalne specifične proizvode.

Specifični ciljevi su:

1. Povećanje kapaciteta promovisanjem inovacija, prodaja regionalnih proizvoda i povećanje kvaliteta proizvoda MSP-a u pograničnom području; MSP-ovi se smatraju motorima ekonomskog razvoja, jer oni predstavljaju 80% od globalnog ekonomskog rasta. U poslednjih nekoliko godina, tržišni uslovi su se promenili i mala i srednja preduzeća se suočavaju sa novim izazovima vezanim za troškove, kvalitet, plasman, fleksibilnost i razvoj ljudskih resursa.

Projekat ima kao cilj da pruža informacije koje se odnose na inovacije, promociju i prodaju regionalnih kvalitetnih proizvoda, uz podršku radionica organizovanih u okviru web strane projekta, na  kojima će učestvovati kompanije iz Rumunije i Srbije. Firme će biti u mogućnosti da dobiju informacije o različitim temama: ljudski resursi, upravljanje organizacije, efikasnost proizvodnje, sistemi kvaliteta, tehnologije zaštite životne sredine, upravljanje otpada, inovacije, najbolje primeri iz prakse za pristup evropskih fondovima.

2. Promovisanje ekonomskog rasta između MSP-ova u pograničnom regionu i lansiranje regionalnih proizvoda pod brendom "Made in Banat”.

Ekonomisti su ukazali  na snažnu vezu između konkurentnosti i brendova, imena, simbola, logoa i dizajna. Granični region ima reputaciju kao dobavljač kvalitetnih proizvoda. Potrebe potrošača bi se promenile, dovelo bi do toga da se  proizvode regionalni proizvodi. Projekat ima kao cilj, da stvori brend " Made in Banat " koji će biti primenjen na svim specifičnim regionalnim proizvodima u cilju povećanja konkurentnosti na tržištu i ukupne konkurentnosti regiona .

3. Stimulisanje prekogranične saradnje i ravnomernog razvoja.

U graničnoj oblasti ekonomski razvoj je neravnomeran, i to se može prevazići stimulisanjem saradnje između Rumunije i Srbije. Projekat ima kao cilj stvaranje jedne platforme, zajedničke baze podataka koja će obuhvatiti MSP-ove, institucije za poslovnu podršku, ustanove i asocijacije koje rade na unapređenju saradnje. Platforma predviđa uspostavljanje virtuelne izložbe sa firmama iz Rumunije i Srbije sa kvalitetnim regionalnim proizvodima.

Ciljna grupa se sastoji uglavnom od malih i srednjih preduzeća iz Županije Timiš (Rumunija) i okruga Severnog, Srednjeg i Južnog Banata (Srbija), potencijalnih kupaca regionalnih proizvoda/usluga, a takođe predstavnika medija u pograničnom regionu. Izborom ove ciljne grupe želi se postići promena u načinu razmišljanja o kupovini proizvoda uvoznog porekla, naspram kupovine regionalnih proizvoda, specifičnih  samo u Banatu. Izbor lokalnih medija u ciljnu grupu je iz razloga što se želi postići promovisanje rezultata projekta i obezbediti održivost projekta.

Projekat ima sledeće glavne aktivnosti:

1. Organizovanje u Temišvaru konferencije za promociju brenda "Made in Banat" sa učešćem predstavnika malih i srednjih preduzeća zainteresovanih za učešće u projektu, učešćem medija iz podgraničnog regiona i predstavnika lokalnih samouprava koje mogu da doprinesu uspešnoj realizaciji projekta.

2. Razrada procedura za odobravanje brenda "Made in Banata": principa i kriterijuma za  mala i srednja preduzeća koja proizvode proizvode i usluge specifične regionu. Osnovni kriterijumi u postupku su tesno povezani sa konkurentnošću: treba uzeti u obzir nove tehnologije, ljudske resurse, upravljanje mendžmentom, efikasnija proizvodnja, ekološke tehnologije, upravljanje otpadom i sl.. Radna grupa za izradu procedura za dobijanje brenda "Made in Banat" je sastavljena od stručnjaka i predstavnika različitih institucija u Rumuniji i Srbiji, koji će razrađivati metod evaluacije i rada. Posle definisanih kriterijuma biće izabrano 5 kompanija iz Rumunije i 6 kompanija iz Srbije koje će  dobiti žig " Made in Banat ".

3. Stvaranje mreže prekogranične ekonomske saradnje počevši sa preduzećima koja će biti izabrana da nose brend, partneri na projektu, organizacije koje su predstavljene kroz učešće eksperata, nevladinih organizacija, istraživački instituti i druge organizacije zainteresovane za podršku razvoja ekonomske konkurentnosti regiona.

4. Postizanje zajedničke prekogranične baze podataka i web strane projekta, uključujući organizacije i članove mreže prekogranične saradnje koja može da podrži razvoj malih i srednjih preduzeća.

5. Organizovanje 10 radionica (5 u Rumuniji i 5 u Srbiji) sa temama kao što su: nove tehnologije, ljudski resursi, efikasnost proizvodnje, inovacije, uz zajedničko učešće firmi u pograničnom regionu. U okviru svake radionice će se predstaviti brend "Made in Banat" i važnost regionalnog identiteta u rastu ekonomske konkurentnosti u graničnoj oblasti .

6. Organizovanje prekograničnih poslovnih dogadjaja – sajamskim programom u Pančevu i Zrenjaninu,  na kojima će učestvovati oko 40 izlagača od kojih 10 preduzeća će biti  iz Rumunije.

7.  Organizovanje virtuelne izložbe gde će biti promovisani lokalni i regionalni proizvodi.

8. Organizovanje u Temišvaru završne konferencije, čiji će cilj biti prezentacija konačnih rezultata i osiguranje održivosti projekta.

 

Kontekst projekta

 

U sadašnjem ekonomskom trenutku, oporavak i razvoj industrije sa obe strane granice nije samo nužnost već i važan cilj, kako za Rumuniju, da ojača svoju poziciju na evropskom jedinstvenom tržištu, tako i za Srbiju u periodu evropskih integracija. Granične oblasti Rumunije i Srbije nalaze se pred istim izazovima u pogledu razvoja jakog i dinamičnog sektora MSP.

U ovom novom ekonomskom i društvenom kontekstu,  "Made in Banat" nastao je iz potrebe da se podrži razvoj konkurentnosti privrede u graničnoj oblasti. Povećanje potrošnje posebnih nacionalnih proizvoda je stvarna potreba. U konkurentnom tržištu, proizvodi se prodaju u konkurentnim uslovima. Teškoće sa kojima se suočava granični region - smanjenom aktivnosti sektora MSP, nedostatkom regionalnih proizvoda, nedostatkom konkurentnosti, biće teži za  prevazilaženje, ukoliko Rumunija i Srbija ne uspeju da unaprede lokalne, regionalne i nacionalne brendove. Ove pomenute teškoće i ekonomska kriza se mogu prevazići lakše ako Rumunija i Srbija podstiču proizvodnju i promociju regionalnih brendova.

Partneri ovog projekta imali su u okviru ranije saradnje sličnih inicijativa, ali efekat je bio sasvim mali. Ovaj projekat je iskoristio neke od tih ranijih koraka i dao im novu prekograničnu dimenziju.  Projekat "Made in Banat” okuplja predstavnike ciljnih grupa za saradnju, razmenu iskustava i najboljih primera iz prakse, za stvaranje zajedničkih modela za ublažavanje efekata ekonomske krize, tako da će komparativna prednost dovesti do dugoročnog uticaja: povećanje konkurentnosti firmi i poboljšanje kvaliteta života u regionu obuhvaćenim projektom.

Partnerstvo je suštinsko, naročito jer uključuje organizacije koje predstavljaju MSP-ove u graničnom regionu. Šta više, vodeći partner je jedan od vodećih u realizaciji Regionalne Strategije izvoza Rumunije. Potrošnja tradicionalnih proizvoda prouzrokuje, da prihod ostaje u regionu, što donosi do stvaranja novih radnih mesta, povećanje ekonomske konkurentnosti i kvaliteta života i socijalne zaštite.

Očekivani rezultati projekta će doprineti ostvarivanju preuzetih ciljeva, dok će direktni i indirektni efekti  biti  povećanje konkurentnost proizvođača i pružalaca usluga u istorijskom Banatu kroz promovisanje proizvoda pod brendom "Made in Banat ".

Postojeće studije i iskustva drugih regiona pokazuju da tradicionalni proizvodi karakteristični regionu imaju prednost u pogledu povećanja obima prodaje, otvaranje novih tržišta, povećanje svesti ljudi da kupuju proizvode pod brendovima, udruženje proizvoda i usluga sa brendom regiona.

 

Zašto brend "Made in Banat"

 

Mnoge analize i statistike pokazuju da 70% od rumunskog industrijskog izvoza robe se ugovorno proizvodi, od čega  skoro 90% tih proizvoda je iz oblasti lake industrije. U izvoznim proizvodima ugrađeno je premalo komponenti i materijala proizvedenih u domicilnoj državi. U tim proizvodima je minimalno učešće zarada, tako da kada se sve sagleda oni sadrže minimalnu dodatnu vrednost. U kontekstu takvih kretanja, potrošnja domaćih proizvoda treba da bude podržana najsnažnije, posebno u potrebama budžetske potrošnje .

Koncept potrošača u vezi porekla proizvoda, jeste da proizvod proizveden u zemlji ili u regionu se smatra proizvodom  lošeg kvaliteta u odnosu na uvozne proizvode. Iz tog razloga kupuje se strana roba i usluge bez ikakvog opravdanja. U široj javnosti je  kupovina domaćih-regionalnih proizvoda ostao na nivou parole. Konkretno, u ovom projektu podstiče se razvoj lokalne proizvodnje, domaćih, regionalnih i nacionalnih brendova, koje  treba razvijati i promovisati, da bi podsticali potrošnju tih domaćih proizvoda.

Projekat " Made in Banat " pojavljuje se u takvom društveno - ekonomskim kontekstu sa ciljem da ohrabri regionalne proizvodnju, u rumunskom i srpskom Banatu, tj. da promoviše proizvode / usluge kao proizvode visokog kvaliteta, a što je će biti dokazano davanjem brenda "Made in Banat".

Faze aplikacije brenda "Made in Banat" sastoje se od:

- identifikacija proizvoda / usluga koji će nositi logo "Made in Banat";

- registracija žiga "Made in Banat" kod Državnih organizacija za pronalaske i žigove;

- projektni tim zajedno sa stručnjacima iz ovlašćenih organizacija -institucija će utvrditi procedure za sertifikaciju proizvoda koji će nositi oznaku "Made in Banat";

- pitanja u vezi sa grupama proizvoda ili uslugama, proceduralnim i drugim zahtevima koje kompanije moraju da ispune kako bi se obezbedio brend će biti plasirana kroz medijske aktivnosti, i u okviru 10 radionica održanih u Rumuniji i Srbiji. U ovim radionicama, stručnjaci će upoznati učesnike sa brendom "Made in Banat", kako bi se  upoznali sa principima projekta i uslovima koje preduzeća moraju da ispunjavaju prema sertifikaciji;

- u sedištu PK Timiš i sedištima Komora partnera će se moći dobiti informacije o implementaciji koncepta "Made in Banat". U ovim lokacijama, kompanije koje žele da dobiju oznaku "Made in Banat", će moći podneti potrebnu dokumentaciju. Zaposleni u  partnerskim organizacijama će obraditi dostavljene datoteke;

 

Partneri u projektu

 

Privredna komora industrije i poljoprivrede Timiš, promoter uspešnih preduzeća

Povoljan i privilegovan geografski položaj u zapadnoj Rumuniji, značajan ekonomski potencijal i dinamično ekonomsko okruženje, atraktivan potencijal investicija, rastuća infrastruktura, visoko kvalifikovana radna snaga, međunarodni način života, multikulturalnost i kosmopolitizam, efikasano i dinamičano javno-privatno partenerstvo - su samo neke od prednosti koje čine Temišvar i Županiju Timiš dobarim izborom za uspešno poslovanje. To je trajan ugled, koji je konsolidovan i ojačan pametnim i konkurentnim ekonomskim razvojem.

U poslednjih  23 godine nastavka poslovne aktivnosti, Privredna komora industrije i poljoprivrede Timiš je doprinela  ovakvoj reputaciji Županije Timiš.

Osnovana je 1850. godine odlukom cara Franca Jozefa i inicijativom  trgovaca, koji su bili aktivni u tim vremenima i održali je  sve do 1949. godine, kada je komunistička vlast obustavila aktivnost teritorijalnih privrednih komora u Rumuniji. Privredna komora industrije i poljoprivrede Timiš, je prva rumunska komora koja je nastavila sa radom u martu 1990.

Ispunjavajući svoju misiju kao vođe poslovanja, Privredna komora Timiš predstavlja i podržava interese svojih članova , poslovnu zajednicu  Timiša, zapadnog regiona, istorijskog Banata i Euroregiona DKMT (Dunav - Kriš - Moriš- Tisa) u okviru uspostavljenih organizacija i inicijativa realizovanih na njen predlog .

Privredna komora industrije i poljuprivrede Timiš promoviše i olakšava saradnju između preduzeća i institucija lokalne, regionalne i nacionalne samouprave, za razvoj inovacija, prenos tehnologija i povećanje konkurentnosti poslovanja, pružajući prilagođene usluge kroz formirane entitete: Regionalni biznis centar, Regionalni centar za promociju i zaštitu industrijske svojine, Regionalni centar za standardizaciju, Tehnološki informativni centar - COMPETECH, Centar za promociju i sertifikaciju klastera, Centar za održivi razvoj istorijskog Banata, Centar za posredovanje sporova.

Kroz strukture svojih članova koji nose preko 60% prometa Županije Temišvar, Privredna komora Timiš dokazuje da je jak poslovni partner, prepoznat partner  za dijalog  sa onima koji odlučuju.

U korist njenih članova Privredna komora Timiš pokreće jedan veliki i složen informacijoni  program i obuke za preduzeća, o evropskom finansiranju i evropskim regulativama, u različitim sektorima. Takođe, Privredna komora Timiš podržava preduzeća u procesu donošenja odluka u EU prosleđivanjem komentara, stavova i zapažanja preko evropskih političara, organizovanjem panela poslovnog konsaltinga u oblastima od interesa.

Kroz brojne evropske projekate  u kojima učestvuje, kao koordinator ili partner Privredna komora Timiš nudi preduzećima besplatne poslove, širok i raznovrstan asortiman usluga koje pokrivaju sve aspekte razvoja biznisa, u zakonodavnom i socijalno ekonomskom kontekstu koji se neprekidno menja, informacione i poslovne mogućnosti, umrežavanje, savetovanje, pristup finansiranju, obuke, logističke resurse, promovisanje, organizovanje ekonomskih događaja, itd.

Zato je članstvo Privredne komore Timiš  najbolja vizit-karta u odnosu sa rumunskim i inostranim partnerima, dajući im dodatno samopouzdanje .

Projekat ima kao cilj ponovno pokretanje regionalnih brendova, podizane svesti i podsticanje potrošnje proizvoda pod brendom "Made in Banat” sa povećanjem konkurentnosti malih i srednjih preduzeća koja imaju proizvode specifične za region.

Pojačanje kapaciteta promovisanja, inovacije i prodaje regionalnih proizvoda, kao i povećanje kvaliteta proizvoda, promovisanjem rasta malih i srednjih preduzeća u rumunsko-srpskoj graničnoj oblasti, podsticanje prekogranične saradnje i ravnomernog razvoja područja - su specifični ciljevi projekta.

Tradicija, talenat, upornost, tvrdoglavost da se počne ispočetka i moć da se transformiše u poznato poslovno  ime, su osobine uspešnog poslovanja. Tokom ovog projekata, kompanijama iz rumunsko-srpske granične oblasti kojima će biti dodeljen brend "Made in Banat" će dati istorijskom Banatu i  ekonomski identitet .

Projekat "Made in Banat" predstavlja novu prekretnicu u pojačanju odnosa srpsko - rumunske saradnje u svim njenim dimenzijama.

Zato, želim da se zahvalim našim partnerima  u projektu – ADETIM-u i regionalnim privrednim komorama u Pančevu, Zrenjaninu i Kikindi, na učešću u ovom projektu. Ovo partnerstvo pokazuje još jednom da je Banat  model prekogranične saradnje i evropske integracije.

Takođe, bih zaželeo celom timu projekta: uspeh, radni elan  i veru u budućnost !

Georgică CORNU

Predsednik PKIPTimiš

http://www.cciat.ro/

 

Savet Županije Timiš, Agencija za socijalno-ekonomski razvoj Timiš – ADETIM

Agencija za socijalno-ekonomski razvoj Timiš (ADETIM) je ponosna na partnerstvo   u projektu "Made in Banat", čiji je opšti cilj poboljšanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća u Rumuniji i Srbiji, koje proizvode regionalno specifične proizvode.

Preko 18 godina iskustva u iniciranju, sprovođenju i upravljanju projektima lokalnog ekonomskog razvoja, izvršene usluge, rezultati u pružanju pomoći MSP sektora i stručno usavršavanje zaposlenih u lokalnoj upravi, su vizit-karta i odlika nadležnosti zaposlenih ADETIM-a.

ADETIM jeste javna ustanova pod Savetom Županije Timiš. Agencija je jedan od glavnih organizacionih instrumenata kojih je Savet Županije Timiš stvorio za privredni razvoj okruga i predstavlja sponu između lokalne samouprave i privatnog sektora, centra za promovisanje najboljih politika, metoda i prakse ekonomskog razvoja, specijalizovana za okružni ekonomski razvoj.

ADETIM-ovo iskustvo u sprovođenju projekata ekonomskog razvoja, je garancija uspeha ovog projekta.

ADETIM jeste javna ustanova specijalizovana za lokalni ekonomski razvoj, sa nadležnosću i odgovornošću u pružanju podrške društveno-ekonomskom razvoju Timiša, za identifikovnje problema koji ometaju ekonomski razvoj okruga Timiš, pronalaženje odgovarajućih rešenja, iniciranje i sprovođenje projekata za rešenje ovih problema.

ADETIM je akumulirala bogato iskustvo u Programu prekogranične saradnje, kroz projekte koje je preduzela u ime Saveta Županije Timiš ili drugih državnih institucija:

- rehabilitacija okružnog puta Dj 592 Buzias - Nova Pazova, Km 25+000-54+200, L = 29.2km;

- rehabilitacija okružnog puta DJ 682 , Arad – Periam - Saravale - Sannicolau Mare, km 129+200-153+200, L=24,0 km;

- obilaznica grada Buzias L=4,3 km;

- studija izvodljivosti za unapređenje pristupnog puta Cruceni - PFT Tomići IACS;

- modernizacija okružnog puta DJ 592D između Lugoj - Racovita - Bacova , 1+900 km 33 +700; L=31.8 km

Trenutno ADETIM je uključen kao koordinirajući partner u sledećim projekata:

- integrisana mreža CBC RO-SE na granici uspostavljanjem / pojačanjem okružnih agencija i promovisanjem ekonomskog razvoja;

- kapitalizacija lokalnog, okružnog, prekograničnog turističkog potencijala, - Temišvar, kapija na području rumunsko - srpskog Dunava;

- euro-regionalna saradnja na pojačanju kapaciteta za primenu regenerativne i ušteđene energije - ILET-SAVE Inicijativa za kontrolu potrošnje energije;

- studija izvodljivosti "Regionalni centar intermodalnog transporta robe Temišvar”.

ADETIM takođe ima važnu ulogu u upravljanju Tehnološkog i industrijskog parka Temišvar koji podržava razvoj MSP-ova u sledećim sektorima: softvera, IT, komunikacije, elektronika i elektrotehnika, automobilske industrije, drugih industrija koje koriste čiste tehnologije , proizvodne aktivnosti koje koriste tehnologiju malo zagađujuću tehnologiju, logistiku.

Sergiu BĂLAŞA

Direktor ADETIM

 

Regionalna privredna komora Pančevo

Regionalna Privredna Komora Pančevo čiji su članovi firme, preduzetnici i svi oni koji imaju  ekonomske aktivnosti na teritoriji Južnobanatskog okruga, ima preko 35 godina iskustva u pružanju kvalitetnih usluga svojim članicama i to: organizovanje prezentacija kompanija i promocije proizvoda, učešća na nacionalnim i međunarodnim sajmovima i izložbama,  organizacija  poslovnih sastanaka, konferencija i tematskih radionica, izrada informacija i pružanje   poslovnog konsaltinga .

U proteklom periodu RPK Pančevo je sarađivala i istovremeno poboljšala kvalitet ove saradnje sa svim većim organizacijama i institucijama u zemlji i inostranstvu koji doprinose poboljšanju kvaliteta života i povećanju  konkurentnosti preduzeća u regionu.

U proteklih 10 godina, privredne komore istorijskog Banata su zajedno učestvovale u uspešnoj realizaciji nekoliko evropskih projekata usmerenih na unapređenje prekogranične saradnje u raznim oblastima aktiviteta.

Učešće RPK Pančeva u "Made in Banat " znači nastavak duge i tradicionalne saradnje između banatskih privrednih komora.

Regionalna privredna komora Pančevo je realizovala, kao vodeći partner, dva projekta koje finansira IPA Program prekogranične saradnje Rumunija - Srbija "Prekogranična inicijativa za istraživanje, razvoj i saradnja između obrazovnih, ekonomskih i naučnih institucija iz istorijskog Banata, kao doprinos unapređenju konkurentnosti i regionalnom identitetu u skladu sa EU standardima" i " Podrška MSP-ova - motor regionalnog razvoja " .

Zato, mi verujemo da je ovo iskustvo odlična osnova za realizaciju projekata.

Integracija Srbije u Evropsku Uniju i ekonomska promena privrednih subjekata, koja treba da se uskladi, sa fokusom na pametan i održiv ekonomski razvoj, zahteva dinamički i neposredni pristup procesu integracije.

Kao odgovor na zahteve tržišta EU projekat "Made in Banat" će pomoći podizanju konkurentnosti malih i srednjih preduzeća u Srbiji i Rumuniji, putem razvoja i promovisanja specifičnih regionalnih proizvoda .

Dragan BOSILJ

Predsednik RPK Pančevo

 

Regionalna privredna komora Zrenjanin

Regionalna privredna komora Zrenjanin ima važnu ulogu u Srednjem Banatu. Sa svojim tridesetosmogodišnjim iskustvom i  sa 20 uspešno realizovanih projekata, dobar je garant za uspešnu realizaciju  projekata " Made in Banat ".

Regionalna privredna komora  Zrenjanin je razvila nekoliko projekata u partnerstvu sa privrednim komorama u istorijskom Banatu, koji su imali pozitivan uticaj na prekogranične oblasti i pomogli  pojačanju saradnje između dve zemlje.

Milan RADOVANOVIĆ

Predsednik RPK Zrenjanin

 

Regionalna Privredna Komora Kikinda

Regionalna privredna komora Kikinda je ponosna na partnerstvo u projektu "Made in Banat", čiji je krajnji cilj  povećanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća u Rumuniji i Srbiji koja imaju proizvode specifične za region.

Imamo više od decenije iskustva u implementaciji evropskih projekata u oblasti ženskog preduzetništva i preduzetničkog obrazovanja (Akademija ženskog preduzetništva, projekat 03SER01/06/012 finansiran kroz Evropske agencije za rekonstrukciju, u periodu od oktobra 2005 do novembra 2006.), Turizam (Kikinda Mamut, finansiran kroz Evropske Agencije za Rekonstrukciju, novembar 2005 - novembar 2006), povećanje svesti o značaju članstva, razvoju i promociju MSP-ova u EU, povećanje  konkurentnosti u graničnoj oblasti Srbija - Rumunija, i drugih područja.

Osim toga, RPK Kikindia je realizovala više od 12 projekata u partnerstvu sa RPK Zrenjanin, Pančevo i kao vodeći partner Komore Timiš . Evo nekih od njih:

- “Evro-Regionalno partnerstvo za konkurentnost" (RO 2004/016-943.01.01.02, finansiran kroz CBC Rumunija-Srbija 2004, tokom decembra 2006 - novembar 2007 )

- "Održivi razvoj prekograničnog istorijskog Banata" (RO 2006/018-448.01.02.06, finansiran kroz CBC Rumunija- Srbija 2006, septembar 2008 - septembar 2009 )

- "Regionalni centar za održivi razvoj Banata" (RO 2006/018-448.01.01.11, finansiran kroz CBC Rumunija-Srbija 2006 , septembar 2008 - novembar 2009 )

Uspeh koji su ovi projekti uživali u poslovnoj zajednici je garancija boljeg sprovođenja projekta "Made in Banat".

Takođe, možemo reći da je Komora Timiš naš najbolji partner za izvršavanje projekata finansiranih u okviru IPA programa prekogranične saradnje Rumunija - Srbija i biće nam  zadovoljstvo da ponovo radimo sa kolegama iz Temišvara na realizaciji  ovog  projekta.

Tibor ŠEBEK

Predsednik RPK Kikinda

 

Rezultati projekta

 

Rezultati projekta će se ogledati:

U povećanju interesovanja preduzeća u prekograničnoj oblasti (Timiš, i okruga Srednji, Severni i Južni Banat) i svim zainteresovanim organizacijama o mogućnostima koje ovaj projekat nudi, kroz   konferencije otvaranja projekta,

medijske kampanje, distribuciju promotivnog materijala i informacije o projektu i aranžmanima  za dodelu brenda “Made in Banat”, kroz promotivne aktivnosti.

Postupak za izdavanje brenda je osnov za priznavanje kvaliteta određenih regionalnih proizvoda i usluga

Osnivanju zajedničke  mreže za saradnju, sastavljene od lokalnih / regionalnih aktera koji podržavaju ekonomski razvoj Banata i stimulišu prekograničnu saradnju između Rumunije i Srbije u okviru Sporazuma za saradnji.

Pristup informacijama od interesa, kao što je mogućnost kontaktiranja poslovnih partnera, upoznavanje sa organizacijama koje mogu doprineti razvoju  poslovanja, identifikovanje poslovne mogućnosti uvidom u formiranu zajedničku bazu podataka

Teoretske i praktične informacije koje će preduzeća dobiti učešćem u radionicama  treba da podrže ekonomski razvoj biznisa i promovišu svest o proizvodima pod jednim regionalnim brendom “Made in Banat”

Promovisanje proizvoda povezanih brendom ili onih koji nameravaju da nose brend “Made in Banat” tokom dve izložbe, organizovane kroz aktivnosti Regionalne privredne komore Pančevo i Regionalne privredne komore Zrenjanin.

Širenju rezultata projekta i osiguravanju održivosti projekta tokom završne konferencije koja će se održati  u Temišvaru.