Blue Flower

 

 

http://www.recbanat.com

 

O PROJEKTU

Finansiran: Evropska Unija, IPA Program – Socijalno-ekonomski razvoj dunavske regije u Srbiji (Ugovorno telo – Austrijska razvojna agencija)

 

Aplikant: : Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj Banat, Zrenjanin

 

Partneri:

- Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Novi Sad;

- Gradska uprava Zrenjanin;

- Edukativni centar za obuke u profesionalnim i radnim veštinama, Novi Sad;

- Regionalna privredna komora Pančevo;

- Regionalna privredna komora Zrenjanin;

- Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu;

- Edukativni centar za ruralni razvoj Zrenjanin;

- Opština Kovačica

- Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj opštine Novi Bečej.

 

Period implementacije: 01.09.2013. – 01.03.2015.

 

Opšti cilj:

Doprinos smanjenju dugoročne nezaposlenosti, kroz stvaranje partnerskih odnosa u procesu učenja i razvoja Banata kao naprednog društva zasnovanog na znanju, sa više i boljih radnih mesta i većom socijalnom kohezijom.

 

Specifični cilj:

Uspostavljanje Regionalnog edukativnog centra Banat, kako bi se poboljšala mogućnost zapošljavanja i prilagodljivost radne snage, a njihove veštine i znanja uskladili sa potrebama tržišta rada.

 

Ciljne grupe:

- 20 nezaposlenih mladih ljudi– mlađih od 30 godina

- 20 nezaposlenih starijih ljudi – starijih od 50 godina

- 10 nezaposlenih srednjih godina sa otpremninama

- 50 poslodavaca – MSP, velikih preduzeća i potencijalnih investitora

- 50 organizacija za obrazovanje odraslih.

- 20 institucija za podršku – lokalne samouprave, poslovne asocijacije, itd.

 

Očekivani rezultati:

 

Definisan institucionalni okvir

Uspostavljeno partnerstvo u procesu učenja

Ispunjeni tehnički uslovi za funkcionisanje REC Banat

Razvijeni moduli i obuke zasnovane na potrebama tržišta rada

Poboljšana znanja i veštine nezaposlenih

Uspostavljena uzročna veza između društvene odgovornosti i nezaposlenosti

Kreirana nova radna mesta

Podignuta svest o važnosti celoživotnog učenja

 

Ukupan budžet:

224.776,00 EUR